Heurystyki Nielsena, czyli podstawy dobrego UX strony internetowej

Ostatnio zaktualizowano: 6 października, 2022

Tworząc stronę internetową trzeba myśleć przede wszystkim o doświadczeniu użytkowników, czyli user experience (w skrócie UX). W tym zadaniu pomoże znajomość 10 heurystyk Nielsena. To zbiór najważniejszych cech strony przyjaznej użytkownikom. Zostały one stworzone przez Jakoba Nielsena, jednego z pionierów projektowania doświadczenia użytkownika. 

Status systemu powinien być zawsze widoczny

Osoba, która korzysta ze strony powinna zawsze widzieć, w którym miejscu strony się znajduje. Dlatego niezbędne jest stworzenie łatwej do zrozumienia nawigacji. Uytkownik powinien mieć możliwość swobodnego dostępu do poszczególnych podstron i powrotu do strony głównej. Poza tym, konieczne jest dostarczenie jej informacji o tym, co dzieje się w danej chwili. 

System powinien być powiązany ze światem zewnętrznym

Początkujący twórcy stron lubią czasem stosować niestandardowe rozwiązania. Chodzi o nietypowe rozmieszczenie elementów, nawigację czy umiejscowienie menu. Takie podejście to błąd. Użytkownicy korzystający z tego typu stron czują się zagubieni. Lepiej skorzystać ze znanych wszystkim i powszechnie stosowanych rozwiązań. 

Użytkownik powinien mieć kontrolę nad systemem

Osoby korzystające ze strony popełniają błędy lub zmieniają decyzje. Ważne jest, żeby dać im możliwość cofnięcia zmian czy powrotu do domyślnej konfiguracji. 

System powinien być spójny

Jeśli na stronie występują powtarzalne elementy, takie jak np. przyciski czy formularze, powinny mieć ustandaryzowany wygląd. Użytkownik nie może zastanawiać się nad kontekstem danego komunikatu. Nie oznacza to, że elementy muszą za każdym razem wyglądać identycznie. Chodzi raczej o takie ich zaprojektowanie, żeby użytkownik instynktownie wiedział, jaka jest ich funkcja.

System powinien być pozbawiony błędów

Przed opublikowaniem strony upewnij się, że wszystko działa jak należy. Błędy na stronie, na przykład niewłaściwe linki, niewidoczne elementy, czy nieczytelne teksty sprawiają, że strona staje się mało użyteczna. 

System powinien dawać możliwość wyboru bez konieczności zapamiętywania

Struktura strony powinna być stworzona w taki sposób, żeby poszczególne elementy witryny były łatwo dostępne. Użytkownik nie będzie zapamiętywał kolejnych kroków, dzięki którym wykona jakąś czynność. Powinien mieć możliwość swobodnego wyboru. 

System powinien być efektywny i elastyczny

Użytkownicy korzystają ze strony w różny sposób. Niektórzy na przykład w poszukiwaniu konkretnych informacji korzystają z menu, inni – z wyszukiwarki. Powinieneś zapewnić użytkownikom możliwość korzystania ze strony w preferowany przez nich sposób. 

System powinien być minimalistyczny i estetyczny

Ilość elementów strony powinna być jak najmniejsza. Dzięki temu interakcja użytkownika z witryną będzie łatwiejsza. Rozwiązania estetyczne, takie jak dobór kolorów czy fontów, powinny być podporządkowane użyteczności strony. 

System powinien jasno komunikować błędy

W razie pojawienia się błędu, strona powinna wyświetlić komunikat o jego wystąpieniu. 

System powinien dawać dostęp do pomocy i dokumentacji

Użytkownicy czasem natrafiają na problemy w czasie korzystania ze strony. Upewnij się, że pomoc jest łatwo dostępna. Powinieneś też zadbać o widoczność dokumentacji technicznej strony. 

Podsumowanie

Heurystyki Nielsena to podstawowe narzędzia umożliwiające stworzenie dobrej strony, która zatrzyma użytkowników. Postępując według tych 10 zasad bez trudu zaprojektujesz stronę, która spełni założone cele.